left-legs
right-legs

REGULAMENT CONCURS Voucher Sosetaria

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul concursului este SC SOSETARIA SRL., cu sediul în COM. SAVIRSIN, NR. 391, JUD. ARAD înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J2/127/2014, Cod Unic de Înregistrare RO32747838.

 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 22 - 29 iunie 2023 pe pagina de Instagram Șosetăria: https://www.instagram.com/sosetaria/.

 

3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

 

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

 

3.3. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrare, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

 

3.4. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

3.5. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

3.6. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram public și valid, nu privat. 

 

4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

4.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

4.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării câștigătorului.

 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

 

5.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe site-ul Șosetăria, din newsletter-ul trimis pe e-mail sau paginile de Social Media Șosetăria.

 

5.2. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 22 - 25 iunie 2023, astfel:

 

  • Intră pe pagina de Instagram Șosetăria: https://www.instagram.com/sosetaria/
  • Trimit o poză cu o ținută în care au inclus un produs Șosetăria, prin mesaj privat
  • Sunt de acord ca poza fie preluată de Șosetăria și  postată public în feed, pe contul de Instagram, pentru a putea fi apreciată de comunitate în perioada 26 - 29 iunie
  • Urmăresc pagina de Instagram Șosetăria: https://www.instagram.com/sosetaria/

 

6. PREMIILE CONCURSULUI

 

6.1. 1 x VOUCHER Șosetăria în valoare de 300 lei

 

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

 

7.1. Câștigătorul va fi desemnat în funcție de numărul aprecierilor primite la poza oferită spre publicare pe pagina de Instagram Șosetăria, la data de 29 iunie 2023.

 

7.2. Se vor extrage 1 câștigător și 2 rezerve. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

 

8.1. Câștigătorul concursului va fi anunțat printr-un story realizat pe contul de Instagram Șosetăria, în termen de 3 zile de la încheierea concursului. În cazul în care câștigătorul nu trimite în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, premiul va merge către prima rezervă. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 

8.2. Premiul va fi acordat câștigătorului în termen de 5 (cinci) zile de la validare. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la transmiterea de către câștigător a unei adrese de livrare greșită.

 

 

9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 29 iunie 2023, la ora 12:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea.

 

9.2. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, din motive independente de voința sa.

 

9.3. Dacă o situație de forta majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea oricărei Campanii, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit online pe https://www.sosetaria.ro/

 

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul Șosetăria.
  Produsul a fost adaugat in cos